Podmienky použitia

12. listopadu 2012 v 16:50 | Chardon |  Designs
Pokiaľ si chceš odo mňa objednať design musíš dodržiavať všetky pravidlá.

1. Nesmieš vydávať žiadnu časť designu za svoju.
2. Žiadna časť nesmie byť upravovaná v grafických programoch ani iným spôsobom.
3. Z menu nemôžeš vymazať výrobcu (mňa) ani upravovať túto časť.
4. Ak si nie si istý či design chceš alebo nie, neobjednávaj si ho. Po tom ako tvoju objednávku uvidím začnem na designe pracovať. Ak mi napíšeš potom, že design vlastne ani nechceš, oberáš ma zbytočne o čas, ktorý som mohla stráviť pohnutím sa na ďalšiu objednávku a pracovaním na designe pre niekoho, kto má o design naozaj záujem.
5. Neobjednávaj si design ak ideš svoj blog čoskoro zrušiť.

-----------------

1. You can't represent any part of the design as yours.
2. Any part of design can't be edited in graphics programs or another way.
3. You can't delate the creator (me) from the menu or edit this part.
4. If you're not sure if you want a design or not, don't request for one. After I'll see your request I'll start working on your design. If you'll write me after, that you don't even want the design, you're just taking my time I could spend moving on to another request and working on design for someone, who really wants it.
5. Don't order a design if you're going to delate your blog soon.
 


Aktuální články

Reklama